Onze zangvereniging bestaat uit trouwe leden die, behalve van zingen, ook houden van gezellig bij elkaar komen en koffie of thee drinken tijdens de pauze. Ieder seizoen sluiten of starten wij met o.a. een barbecue of ergens gezellig gaan eten. Tevens houden wij altijd een nieuwjaarsreceptie en vooral dan lijkt het meer op één grote familie dan op een zangkoor.

Dat de gezelligheid niet ten koste gaat van de zangkwaliteit blijkt wel uit de vele optredens en de verschillende cd's die zijn uitgebracht.

Wij willen met ons koor uiteraard plezier beleven en plezier doorgeven van de zangkunst, maar het uiteindelijke doel is het eren van God met de gave van de zang die aan ons koor door Hem is geschonken. Van september t/m juni wordt er wekelijks gerepeteerd in de Fontein. De repetities zijn op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur terwijl om 20.45 uur een korte pauze wordt gehouden om koffie of thee te drinken. De repetities worden begonnen en beëindigd met het zingen van een psalm.

Tijdens onze Kerstconcerten, jaarlijkse uitvoeringen en andere optredens zingen wij naast Nederlandstalige liederen ook buitenlandstalige liederen. Naast de jaarlijkse uitvoeringen ( minimaal 1 per jaar ) en het Kerstconcert zijn er diverse optredens in bejaarden- en verzorgingstehuizen, culturele centra e.d.

Onze ervaring is dat deze een groot succes zijn vanwege de inzet en het enthousiasme waarmee de koorleden optreden. Dit heeft onmiskenbaar een positieve wisselwerking met het luisterend en tijdens sommige coupletten meezingend publiek. De interactie is sterk en dat vergroot weer het enthousiasme en bevordert de zang.

In het verleden had het koor op kerstavond de traditie langs zieken en bejaarden te gaan om buiten liederen voor hen te zingen, alsmede in woonzorgcentrum Huize St. Jozef en Amaris Arkemheen. Het koor is nu zo groot dat dit helaas niet meer mogelijk is.

"Excelsior" is dankbaar voor de vele mogelijkheden die het koor ontving. Vele jaren mocht er gezongen worden van Gods liefde voor mensen in en buiten haar stad Nijkerk. De wens voor de toekomst is dit voort te mogen zetten, trouw aan de opdracht zoals die verwoord is in de naam van het koor "Excelsior", dat is steeds hoger.