Drie leden van Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior werden gehuldigd vanwege hun lange lidmaatschap van het koor.

De dames Hannie Ruiter en Willy de Groot waren 25 jaar lid . De heer Teun Motshagen was zelfs 60 jaar onafgebroken lid van het koor. Hij werd benoemd tot erelid van de vereniging.

Voorzitter Joke van der Veer sprak de jubilarissen toe en spelde de dames een zilveren vioolsleutel op. Teun Motshagen overhandigde zij een oorkonde met het erelidmaatschap.

Voor elke jubilaris een mooi boeket bloemen maakte het extra feestelijk

Arnold Hofman

Arnold Hofman (25 jaar lid) kreeg de zilveren vioolsleutel opgespeld.

Jubilaris Annie van den Brink 60 jaar lid

Jubilaris Annie van den Brink 60 jaar lid

nlangs heeft zangvereniging Excelsior uit Nijkerk haar jaarlijkse voorjaarsconcert gegeven. Vele liefhebbers wisten de weg naar de Fonteinkerk weer te vinden. Het concert wat de zangvereniging onderleiding van Ineke Bos – Strootman samen met het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps gaf stond geheel in het teken van 70 jaar bevrijding. Ook Hans Veldhuizen vleugel en Herman Reijers op het kerkorgel gaven hun medewerking.

voorjaarsconcert Excelsior nijkerk 2015

Subcategorieën