Geschiedenis van ons koor Excelsior Nijkerk

Op 25 maart 1922 is de Christelijke Gemengde Zangvereniging "Excelsior" opgericht door enkele inwoners van het buurtschap Appel.

Met 38 leden begon de zangvereniging in een nu niet meer bestaande school in Appel. Er was daar voldoende ruimte en er stond een orgel. Hendrik van de Beek (van de Slichterhorsterweg te Nijkerk) werd gevraagd dirigent te zijn. Hij was zeer muzikaal, bespeelde een orgel met voetpedalen en had een prachtige stem. Het zangkoor groeide en ook de optredens bleven niet uit.

Eén van de oprichters van "Excelsior" is dhr. Kamphorst. Hij is vele jaren lid geweest van "Excelsior" en heeft al die tijd veel gedaan en betekend voor ons koor. Als dank daarvoor ontving hij uit handen van de toenmalige voorzitter Ben van de Beek een oorkonde. Samen met het koor "Halleluja" uit Nijkerkerveen was er in 1990 een eerste Bevrijdingsconcert.

Ook buitenlandse bezoeken konden niet uitblijven en in oktober 1990 bracht Excelsior, met haar toenmalige dirigent Albert van Maanen, een bezoek aan het voormalige Tsjecho-Slowakije. Dit idee ontstond door ds. Klein-Kranenburg die er een grote vriendenkring had opgebouwd. Het optreden in de Salvatorkerk te Praag was indrukwekkend evenals de kranslegging in Lidice. Er werden voedselpakketten meegenomen en het was ontroerend te zien hoe blij de bevolking daarmee was.

In 1995 werden alweer de koffers gepakt en vertrok Excelsior naar Mogilev in Wit-Rusland. Behalve het zangkoor "Halleluja" uit Nijkerkerveen ging ook de zangvereniging "De Lofstem" uit Hoevelaken mee op deze reis. De koren werden samengevoegd en traden op onder de naam "The Voice of Praise". Bij het internationale korenfestival kregen zij de tweede prijs in de categorie amateurkoren. De koorleden hebben daar gezongen op het kerkplein en hebben opgetreden voor de Russische televisie. Ze werden bijzonder hartelijk ontvangen en de wens leeft deze bezoeken nog eens te kunnen herhalen.